Domar- och träningsspårLena är sedan december 2018 auktoriserad viltspårsdomare i Östsvenska älghundsklubben. Du kan när som helst boka ett domarspår, oavsett om du är elev eller utomstående från ViLTspårarna. Vår ambition är att du ska kunna gå ett domarspår inom en vecka från det att du kontaktat Lena. Domarspåren kostar 500 kronor och gäller oavsett om du vill gå anlag- eller öppenklassprov. 

Om du vill testa dig och din hund inför ett domarprov eller bara gå ett spår för att aktivera din hund kan du boka ett träningsspår.
Vi håller till i Vårsta i södra Stockholm för dessa spår.
För mer information kontakta oss på viltspararna@gmail.com.